Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Ogłoszenia i komunikaty:

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni informuje, iż poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia na 2021 rok

Termin składania zgłoszeń wstępnej gotowości mija 03 grudnia 2020 roku!

 

Ogłoszenie

Zgłoszenie wstępnej gotowości

Wzór oświadczenia

 


Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2018.1557 t.j.)

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GDYNI

poszukuje kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia na rok 2020

  1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
  2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
  3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
  4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
  5. badania mięsa zwierząt łownych,
  6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
  7. sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa;
  8. pobierania próbek do badań,

w zakładach będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni / na terenie powiatu M. Gdyni i M. Sopotu.

 

Warunki naboru oraz wzory dokmentacji w załączonych poniżej plikach:

Ogłoszenie - wyznaczenia 2020 - warunki naboru

Podanie o wyznaczenie 2020

Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni ptraw publicznych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja