Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Ogłoszenia i komunikaty:

 


Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021.306 t.j. ze zm.),

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni informuje, iż poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia na 2023 rok:

 

  1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
  2. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
  3. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
  4. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
  5. sprawowania nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa;
  6. sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem produktów mleczarskich;
  7. pobierania próbek do badań w gospodarstwach na terenie powiatu gdyńskiego i w zakładach będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni.

 

Warunki naboru oraz wzory dokmentacji w załączonych poniżej plikach:

 

Ogłoszenie o naborze do wyznaczeń

Zgłoszenie wstępnej gotowości

Wzory oświadczeń

 

Termin składania zgłoszeń wstępnej gotowości mija 07 grudnia 2022 roku!