Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Informacje nieudostępnione w BIP:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona

w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, który należy kierować:

- listownie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
81-506 Gdynia
ul. Stryjska 25
fax: 58 622 31 66

- za pomocą poczty elektronicznej na adres piwgdyn@gdansk.wiw.gov.pl