Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Mając na uwadze rozpowszechnianie wiedzy wśród rolników na temat postępowania w przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni poniżej zamieszcza:

 

  1. Ulotkę informacyjną dla rolników (która została zaktualizowana w grudniu 2019 r.), zawierającą m.in. link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnym wykazem rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią,
  2. Wzór oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią,
  3. Wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zawartego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/22351.