Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GDYNI

przekazuje zgodnie z właściwością rzeczową oficjalne informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego jednostkę chorobową COVID-19, i związanych z nim działań prewencyjnych oraz zaleca zapoznanie i zastosowanie się do nich w szczególności podmiotom przez ten organ nadzorowanym:

 

Przejdź do:

KORONAWIRUS - Ogólne informacje

KORONAWIRUS - Producenci żywności

KORONAWIRUS - Hodowcy i opiekunowie zwierząt

KORONAWIRUS - Lekarze weterynarii