Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni zamieszcza poniżej do zapoznania się i wykorzystania wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych:

 

Wytyczne Komisji Europejskiej - wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

 


 

Żywność i pasze wolne od GMO

 

1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone dwa nowe znaki graficzne: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”. Szczegóły do zapoznania się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w broszurze:

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni informuje o wejściu w życie nowych aktów prawnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  • z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/613,
  • z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/605.