Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Ubój z konieczności - wzory oświadczeń:

Wzór oświadczenia dla przedsiębiorcy

Wzór oświadczenia dla lekarza weterynarii

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni informuje o wejściu w życie nowych aktów prawnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  • z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej  - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/613,
  • z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/605.