Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

Próby do badań w kierunku włośni będą przyjmowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni przy ul. Stryjskiej 25,

od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Jakie próbki należy dostarczać ?

Miejsca pobierania próbek i ich wielkości:

 • Świnia - mięśnie przepony (tzw. filary przepony, język, mięśnie żuchwy) - tuczniki co najmniej 2g, maciory co najmniej 4g, knury co najmniej 4g.
 • Dzik - filary przepony, mięśnie żuchwy, mięśnie międzyżebrowe, mięśnie przedramienia - co najmniej 10 g.

Próbki muszą być bez tłuszczu, powięzi oraz ścięgien, ponieważ elementy te nie są  trawione i nie zawierają larw włośni.

W praktyce lepiej dostarczyć próbki trochę większe niż wymagane, aby można z nich było przygotować prawidłowe próbki do badania.

Jak uiścić opłatę ?

Opłatę należy uiścić odpowiednio na podane niżej konto w wysokości 20 PLN.

Przy przyjęciu próby w inspektoracie okazać potwierdzenie wpłaty.

Opłata za badanie.

40 1010 1140 0188 2922 3100 0000

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia

tytuł należności: Badanie włośnica - (imię i nazwisko właściciela próby).

Jakie informacje są niezbędne ?

 • Data i godzina odstrzału/pobrania próbki.
 • Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie tuszy (adres mailowy do wysyłki zaświadczenia)
 • Imię i nazwisko osoby pobierającej próbkę - lek. wet. / myśliwy.
 • Imię i nazwisko osoby dostarczającej próbkę.
 • W przypadku odstrzału sanitarnego podać dane z protokołu dochodzenia epizootycznego - nr plomby/ koordynaty GPS miejsca odstrzału.

Jakie są terminy wykonywania badań i wydawania zaświadczeń ?

 • Próby będą przekazywane do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku dwa razy w tygodniu tj. poniedziałki i czwartki.
 • Próbki dostarczone w czwartek po godz. 1000, w piątek, oraz w poniedziałek do godz. 1000, będą zbadane wraz z wydaniem zaświadczenia w następnym dniu roboczym do godz. 1530.
 • Próbki dostarczone w poniedziałek po godz. 1000, wtorek, środa i czwartek do godz. 1000, będą zbadane wraz z wydaniem zaświadczenia w następnym dniu roboczym do godz. 1530.
 • W dni poprzedzające dni wolne od pracy, próby będą zbadane z wydaniem zaświadczenia w następnym dniu roboczym do godziny 1530.