Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

ZASADY PRZYJMOWANIA PRÓBEK DO BADAŃ W KIERUNKU WYKRYWANIA OBECNOŚCI WŁOŚNI

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gdyni

UWAGA!

 Przyjęte próbki będą dostarczane do badania w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku.

Próbki do badań przyjmowane są od zwierząt z terenu właściwości terytorialnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni –

tzn. Miasta Gdyni i Sopotu!!!

Dotyczy miejsca uboju/odstrzału.

 

Istnieje możliwość przyjęcia próbek od dzików odstrzelonych poza terenem Miasta Gdynii Sopotu po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej akceptacji przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie dla miejsca odstrzału, dostarczonej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gdyni.

 

GODZINY PRZYJMOWANIA PRÓBEK W INSPEKTORACIE:

  1. Do godz. 9.00 od poniedziałku do piątku – wynik badania tego samego dnia.
  2. W przypadku dostarczenia próbek po godz. 9.00 wynik badania w dniu następnym

(nie dotyczy piątku i dni poprzedzających dni wolne od pracy).

  1. W przypadku dostarczenia próbek do badań po godzinie 9.00 w piątek, wynik badania w następny poniedziałek, a w przypadku dostarczenia próbek do badań po godz. 9.00 w dniu poprzedzającym dzień/dni wolne od pracy, wynik badania w następnym dniu roboczym.

 

TERMIN DOSTARCZENIA PRÓBEK DO BADAŃ.

Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

  1. niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;
  2. niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału. (w przypadku odstrzału w dni wolne od pracy Inspektoratu w następny dzień roboczy)

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ!!!

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, w temperaturze nie przekraczającej 2 – 8 st. C

PRÓBEK NIE ZAMRAŻAĆ!!!

 

MATERIAŁ DO BADANIA: Próbki mięsa świń i dzików

  1. ŚWINIE
  • Nie mniej niż 50 g mięśni (oba filary przepony,) bez ścięgien i powięzi;
  1. DZIKI
  • Nie mniej niż 50 g mięśni (każdy filar przepony,) bez ścięgien i powięzi;
  • W przypadku braku przepony pobiera się inne mięśnie (mięśnie międzyżebrowe, mięśnie żuchwowe, mięśnie przedramienia, mięśnie języka, a wielkość próbki podwaja się ( 100g)

 

DANE NIEZBĘDNE WARUNKUJĄCE PRZYJĘCIE PRÓBKI DO BADANIA.

 

Dane niezbędne, które powinna posiadać osoba dostarczająca próbkę, celem prawidłowego wypełnienia protokołu przez przyjmującego próbkę Urzędowego Lekarza Weterynarii, zawarte są w przedmiotowym „PROTOKOLE POBRANIA I PRZYJĘCIA PRÓBEK”

 

W załączeniu link do w/w protokołu z możliwością pobrania.

 

 

W PRZYPADKU BRAKU JAKICHKOLWIEK DANYCH WYMAGANYCH PROTOKOŁEM I/LUB NIE PRAWIDŁOWO POBRANIEJ PRÓBKI  (W TYM BRAKU WYMAGANEJ JAKOŚCI I WAGI)  PRÓBKA/PRÓBKI NIE ZOSTANIE/ ZOSTANĄ PRZYJĘTE

 

Od dnia 23.09.2022 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

NIE PRZYJMUJE PRÓBEK DO BADANIA W KIERUNKU WYKRYWANIA OBECNOŚCI WŁOŚNI BEZPOŚREDNIO OD GOSPODARZY/MYŚLIWYCH, LECZ TYLKO ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWYCH INSPEKTORATÓW WETERYNARII!!!

 

Badanie na obecność włośni mięsa przeznaczonego na użytek własny jest bezpłatne!