Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO 

dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego jednostkę chorobową COVID-19, i związanych z nim działań prewencyjnych

 

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9 marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2. EFSA podkreśla, że na podstawie doświadczeń z wirusami SARS i MERS można sądzić, że nie dochodzi do infekcji człowieka poprzez żywność wirusem SARS COV-2. Tak więc jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność, i nie ma dotychczas dowodów, aby miało to miejsce.

Link do opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności stanowiącej, iż żywność nie stanowi źródła ani nie jest jedną z dróg przenoszenia koronawirusa:

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży.

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

 


 

Link do aktualnych informacji i zaleceń dotyczących koronawirusa na stronie internetowej Głównego Lekarza Weterynarii:

 


 

​Link do "Zaleceń dla producentów żywności w związku z koronawirusem" na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:

 


 

Link do najnowszych wytycznych Polskiej Federacji Producentów Żywności dla producentów żywności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19, poruszających kwestie m.in:

 • Czy koronawirus SARS COV-2 może być przenoszony przez żywność?
 • Jak powinni postępować pracownicy zakładów produkujących żywność?
 • Zapewnienie ciągłości produkcji
  • Zakłócenia dostaw surowców
  • Przygotowanie firmy na wypadek zakażenia pracowników koronawirusem SARS COV-2
 • Wyjazdy pracowników
 • Przykładowe działania firmy spożywczej
 • Środki do mycia i dezynfekcji
 • Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej
 • Pytania i odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komisji Europejskiej:
  • Czy można wprowadzić priorytetową szybką ścieżkę testów dla pracowników zatrudnionych w firmach sektora spożywczego - z pominięciem okresu kwarantanny i czekania na objawy, tak żeby można było szybko zablokować zarażanie się pozostałych pracowników i utrzymać ciągłość produkcji?
  • Kto informuje pracodawcę o zakażeniu się pracownika koronawirusem?
  • Jakie powinno być postępowanie jeśli  pracownik produkcyjny / magazynowy / zewnętrznego centrum dystrybucyjnego wyrobów gotowych ma  potwierdzony pozytywny wynik testu na COVID-19, a przebywa poza miejscem pracy? Czy zakład po otrzymaniu takiej informacji np. od tego pracownika, powinien zatrzymać całą produkcję/cały zakład/cały magazyn, czy jedynie  dany obszar gdzie przebywał ten pracownik?
  • W przypadku zamknięcia zakładu, kto i na jakich zasadach podejmie decyzję o ponownym uruchomieniu takiej jednostki? Jakie są zasady ponownego uruchomienia fabryki po dezynfekcji wskutek wykrycia przypadku zarażenia?
  • Jakie powinno być postępowanie jeśli  pracownik produkcyjny /magazynowy/ zewnętrznego centrum dystrybucyjnego wyrobów gotowych ma objawy chorobowe jak przy COVID-19 będąc w pracy?  Czy należy zatrzymać całą produkcję/cały magazyn/centrum dystrybucyjne, czy jedynie dany obszar? Czy  zakład powinien zatrzymać na swoim terenie pracowników do czasu dodzwonienia się do Sanepidu, czy może ich puścić  do domu, na  kwarantannę domową, zbierając tylko ich numery kontaktowe?
  • Jakie powinno być postępowanie gdy pracownik biurowy (biurowiec na terenie zakładu produkcyjnego) ma objawy wskazujące na COVID-19 będąc w pracy lub poinformuje z domu, że ma objawy?  Czy pomimo, że jest to pracownik biurowy, należy podjąć jakieś działania w odniesieniu do budynków produkcyjno-magazynowych? Np. czy należy zatrzymać produkcję/ magazyn?
  • Co należy zrobić z partią towaru żywności, która została wyprodukowana podczas zmiany pracownika, który ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa? Czy można taką partię produktów normalnie sprzedać, czy poddać ją jakimś specjalnym procedurom przed sprzedażą?
  • Jaki komplet informacji należy przekazać do Sanepidu w razie przypadku zakażenia koronawirusem pracownika zakładu spożywczego?
  • W przypadku wystąpienia zachorowania na COVID-19 u pracownika firmy spożywczej, jaki okres wstecz należy przyjąć do ustalenia pracowników, którzy mieli kontakt z tą chorą osobą?
  • Czy firma sama podejmuje działania w zakresie dezynfekcji zakładu czy też otrzyma zalecenia z PSSE: w jaki sposób i jaką metodą przeprowadzić dezynfekcję oraz w jakim obszarze firmy?
  • Jak podejść do zatrudnienia pracowników w zakładach przetwórczych, kiedy Ci nie mają możliwości zrobienia badań lekarskich? Czy wystarczy tylko badanie na nosicielstwo? Medycyna pracy nie pracuje, lekarze POZ przyjmują tylko w trudnych przypadkach, a badanie lekarskie nie jest aktualne.
  • Co jeśli wirus będzie stwierdzony u pracownika gospodarstwa rolnego - dostawcy surowca do zakładu? Jakie procedury powinny wtedy być stosowane przez zakład i gospodarstwo?
  • Wskazówki lub opracowanie gotowych wytycznych odnośnie procedury rozdziału zmian produkcyjnych w zakładzie produkującym żywność, w celu zachowania ciągłości działania – przy podejrzeniu przypadku COVID 19 u pracownika i  związanej z tym absencji dużej liczby pracowników.
  • Zawieszenie procedury dla przedłużenia wszelkich certyfikacji/decyzji do istniejących już w tym zakresie – dla zakładów produkcyjnych i ich maszyn/sprzętu – czy jest to możliwe?
  • Czy rękawiczki mają być bezwzględnie na każdym stanowisku pracy, czy zgodnie z oceną ryzyka narażenia? Z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa żywności obowiązek używania rękawiczek w zakładach pracy, zwłaszcza w firmach spożywczych może stwarzać czasami większe zagrożenie niż mycie rąk.
  • Czy w odniesieniu do stołówek w zakładach pracy obowiązuje wymaganie takie jak w punktach usługowych, sklepach itp. aby wykonywać dezynfekcję po każdym kliencie, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
 • Odpowiedzi Komisji Europejskiej:
  • RYZYKO ZAKAŻENIA PRZEZ ŻYWNOŚĆ:
   • Jakie jest ryzyko zarażenia się COVID-19 przez kontakt z produktami spożywczymi?
   • Czy jako podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze mogę zwrócić się do moich dostawców o udzielenie gwarancji w odniesieniu do COVID-19?
   • Jakie jest ryzyko zakażenia się COVID-19 przez kontakt z opakowaniem produktów spożywczych?
  • PRODUKCJA ŻYWNOŚCI:
   • Czy przemysł rolno-spożywczy podejmuje działania, aby zapobiec zanieczyszczeniu produkowanej lub dystrybuowanej żywności?
   • Blokada może ograniczyć kontrole stosowania praktyk higienicznych w przedsiębiorstwach spożywczych. Czy zagraża to ogólnemu bezpieczeństwu żywności?
   • Jakie są procedury, jeżeli pracownik przedsiębiorstwa spożywczego zachoruje na COVID-19?
   • Z powodu trudności z dystrybucją mogą występować niedobory środków do dezynfekcji rąk. Jak poradzić sobie z tym problemem w przedsiębiorstwie spożywczym?

 


 

Link do dodatkowych informacji w języku angielskim, opublikowanych przez Food Safety Authority of Ireland, dla producentów żywności w związku z pandemią COVID-19 - odpowiedzi na pytania:

 • Czy COVID-19 (koronawirus) może być przenoszony przez żywność?
 • W jaki sposób przekazywany jest COVID-19 (koronawirus)?
 • Co mogą zrobić pracownicy sektora żywnościowego?
 • Co mogą zrobić właściciele / menedżerowie firm spożywczych?
 • Co powinni zrobić właściciele / menedżerowie firm spożywczych, jeśli mają problem z łańcuchem dostaw spowodowany przez COVID-19?

 


 

Pliki do pobrania:

 1. Najważniejsze zalecenia dla producentów żywności 
 2. Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności (plakat)
 3. Zalecenia Polskiej Izby Mleka w odniesieniu do COVID-19 (sektor mleczarski)
 4. COVID-19 i bezpieczeństwo żywności - Dokument Komisji Europejskiej
 5. COVID-19 i bezpieczeństwo żywności: wytyczne WHO dla producentów żywności [ENG]
 6. KWESTIONARIUSZ oceny ryzyka epidemiologicznego